Lead photo

Odvjetnici

Horizontal ruler
Odvjetnici partneriHorizontal ruler

Goran
Mikuličić

Odvjetnik partnerEmployee photo

Diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Dugi niz godina (1976-1993.) radio je u pravosuđu, između ostalog i kao sudac Okružnog suda u Zagrebu te Okružni javni tužitelj u Zagrebu. Nakon prelaska u odvjetništvo Goran je 1995. godine zajedno sa partnerom Srđanom Jokom osnovao ovo odvjetničko društvo. Prvenstveno područje Goranovog rada je kazneno pravo, a tijekom karijere zastupao je mnoštvo klijenata pred domaćim i međunarodnim sudovima. Član je Odvjetničke komore Međunarodnog kaznenog suda (ADC-ICC) i Odvjetničke komore Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju (ADC-ICTY) u Den Haagu, Nizozemska. Sudionik je i predavač na brojnim seminarima i okruglim stolovima na temu međunarodnog kaznenog i humanitarnog prava, a suosnivač je i predsjednik Nadzornog odbora Hrvatskog pravnog centra - nevladine udruge za promicanje vladavine prava u RH. Osim navedenog Goran je tijekom karijere bio aktivan sudionik u rješavanju brojnih sporova (arbitraže, mirenja, pregovori).

goran.mikulicic@mlbt.hr

Tihomir
Lončarić

Odvjetnik partnerEmployee photo

Tihomir Lončarić je diplomirao na pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Godine 1991. se zaposlio kao odvjetnički vježbenik, a 1995. godine osnovao vlastiti odvjetnički ured u kojem je nastavio usku poslovnu suradnju sa odvjetnicima iz ovog odvjetničkog društva. Odvjetničkom društvu formalno se pridružio kao jedan od partnera 2003. godine. Tihomir se pretežno bavi radnim pravom, obveznim, trgovačkim i pravom društava, stvarnim i zemljišnoknjižnim pravom te rješavanjem sporova. U svome radu Tihomir pravno savjetuje veliki broj domaćih i stranih pravnih osoba.

tihomir.loncaric@mlbt.hr

Neven
Bahun

Odvjetnik partnerEmployee photo

Neven Bahun je diplomirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te se 1997. godine zaposlio u ovom odvjetničkom društvu, gdje je partner postao 2003. godine. Pretežito se bavi trgovačkim pravom i pravom društava, rješavanjem sporova i odštetnim pravom. Neven predvodi i tim koji zastupa stranke u izvansudskom rješavanju sporova, prvenstveno arbitražama (UNCITRAL, ICC, PAC CCE, itd.) i pregovorima, uslijed čega je surađivao sa istaknutim međunarodnim odvjetničkim društvima. Kontinuirano je pravni savjetnik brojnih domaćih i stranih trgovačkih društava, posebice u sektoru energetike i graditeljstva.

neven.bahun@mlbt.hr

Željka
Topić

Odvjetnica partnerEmployee photo

Željka Topić je 1992. godine diplomirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a karijeru je započela 1993. godine kao odvjetnički vježbenik. Ovom odvjetničkom društvu kao odvjetnica pridružila se 2000. godine te je 2003. godine postala partnerica. Željka se pretežito bavi trgovačkim pravom i pravom društava i to osnivanjem, pripajanjima i spajanjem trgovačkih društava, prijenosima poslovnih udjela,  unutarnjim odnosima članova društva, likvidacijama te ostalim statusnim promjenama. Ima i znatno iskustvo u zastupanju klijenata u sastavljanju ugovora, pregovorima i postupcima u vezi kupoprodaje nekretnina, prava građenja, građanskog i obiteljskog prava.

zeljka.topic@mlbt.hr

Odvjetnici i odvjetnički vježbeniciHorizontal ruler

Vanja
Joka Brkljačić

OdvjetnicaEmployee photo

Vanja Joka Brkljačić je diplomirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te se 2005. godine zaposlila u ovom odvjetničkom društvu. Pruža pravnu pomoć domaćim i stranim, pravnim i fizičkim osobama, u području građanskog prava, naročito u obveznopravnim, stvarnopravnim, zemljišnoknjižnim i nasljednopravnim pitanjima, kako prije, tako i tijekom vođenja postupaka pred sudom i drugim državnim tijelima. Ima znatno iskustvo u zastupanju stranaka u obiteljskim sporovima, osobito bračnim sporovima, te postupcima radi ostvarivanja prava djece. Bavi se i ovršnim i radnim pravom.

vanja.joka.brkljacic@mlbt.hr

Vanda
Brezonjić

OdvjetnicaEmployee photo

Vanda Brezonjić je nakon pohađanja Ludwig-Maximilian Univerzitäta u Münchenu diplomirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2000. godine. Kao odvjetnički vježbenik zaposlila se 2001. godine. Međunarodnu praksu stjecala je radom kod poreznog savjetnika dipl.kfm Günter Völkl i u Odvjetničkom društvu Kellermeier&Baier u Münchenu. 2005. godine otvorila je samostalni odvjetnički ured, a 2007. godine prelazi na rad u Kvarner Vienna Insurance group d. d. da bi se odvjetništvu vratila 2008. godine. Ovom odvjetničkom društvu pridružuje se 2009. godine. Pretežito se bavi postupcima za naknadu štete, zastupanjem osiguranja, građanskim te radnim i obiteljskim pravom, kao i zastupanjem na sudu.

vanda.brezonjic@mlbt.hr

Ana-Marija Vegar

OdvjetnicaEmployee photo

Ana-Marija Vegar je 2009. godine diplomirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te se iste godine zaposlila u ovom odvjetničkom društvu. Pravosudni ispit položila je 2011. godine, sa posebnom pohvalom za ostvareni uspjeh. Savjetuje klijente po pitanjima trgovačkog i građanskog prava, uključujući rješavanje sporova, a dio njene prakse vezan je uz radnopravne predmete te područje obiteljskog, nasljednog i ovršnog prava. Ana-Marija je član tima koji zastupa stranke u izvansudskom rješavanju sporova, prvenstveno arbitražama, te ima znatnog iskustva u rješavanju statusnih pitanja stranih državljana. 

ana-marija.vegar@mlbt.hr

Dinko Sinovčić

Vježbenik

Diplomirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2013. godine, nakon čega se zaposlio u Odvjetničkom društvu. Pravosudni ispit položio je 2015. godine.

dinko.sinovcic@mlbt.hr

Sara Čabarkapa

Vježbenica

2013. godine diplomirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, nakon čega se zaposlila u Odvjetničkom društvu.

sara.cabarkapa@mlbt.hr