Lead photo

Ured

Horizontal ruler

Odvjetničko društvo Mikuličić - Lončarić - Bahun - Topić osnovali su odvjetnici Srđan Joka i Goran Mikuličić 1995. godine kao jedno od prvih odvjetničkih društava u Republici Hrvatskoj.

Danas u radu društva osim četiri odvjetnika partnera sudjeluje i veći broj odvjetnika i vježbenika koji su predani timskom radu te kontinuiranom profesionalnom usavršavanju i obrazovanju.

Osnovni cilj društva je kvalitetno i efikasno pružanje svih pravnih usluga prilagođeno potrebama i interesima naših domaćih i međunarodnih klijenata uvažavajući načela stručnosti, profesionalnosti, etičnosti i povjerljivosti.

Društvo pruža odvjetničke usluge iz svih područja prava, te ima dugogodišnje iskustvo u zastupanju pred domaćim i međunarodnim sudovima u trgovačkim, arbitražnim, odštetnim, kaznenim i drugim postupcima.

Kako bi svojim klijentima pružili što obuhvatniju pravnu pomoć i podršku u njihovom poslovanju i životu društvo surađuje sa brojnim odvjetnicima i odvjetničkim društvima iz inozemstva, revizorima, knjigovođama i sudskim tumačima.